Assessorament Psicològic

Unitat d’Assessorament Psicològic

PRESENTACIÓ

La Unitat d’Assessorament Psicològic de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) té com a objectiu atendre les necessitats d’atenció psicològica que planteja l’estudiantat, millorant el seu benestar psicosocial  i rendiment acadèmic mitjançant recursos protectors i potenciadors de la salut mental de les i els estudiants.

Per a això, comptarà amb un servici d’assessorament psicològic i pedagògic. A través dels quals, es duran a terme campanyes de difusió d’informació, impartició de cursos, jornades, assessorament individualitzat per a les persones que ho sol·liciten.

INFOGRAFIA RECURSOS AJUDA PSICOLÒGICA

Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental es va elaborar un pòster informatiu on volem compartir-vos informació sobre els diferents recursos disponibles per a la comunitat universitària en matèria de salut mental.

Pòster ajuda psicològica

SERVICIS PER A LA PROMOCIÓ DEL BENESTAR PSICOLÒGIC

1. Un dels objectius és fomentar la promoció de la salut mitjançant campanyes, tallers i jornades que augmenten el control de cada persona sobre la seua salut, donant a conéixer bones pràctiques sobre el control de l’estrés, afavorint el desenvolupament d’estratègies d’afrontament i augmentant l’autoeficàcia de l’estudiantat. Tot això, mitjançant diferents recursos i infografies, així com creant tallers i jornades sobre diversos temes que siguen d’interés per a l’alumnat: control de l’estrés, baixa autoestima, inseguretats, desmotivació, ansietat davant els exàmens i per parlar en públic, control dels impulsos, problemes relacionals amb els iguals, planificació, entre altres.

2. Assessorament psicològic individualitzat respecte a situacions relacionades amb el benestar psicològic i assessorament pedagògic envers l’estudi. L’objectiu principal és orientar i ajudar la persona a entendre allò que li ocorre i interferix en el seu desenvolupament personal. Així com, informar-lo, si la necessitat ho requerira, de totes les ajudes disponibles i els establiments que les proporcionen. A més, s’oferiran directrius a l’hora d’estudiar, amb les quals adquirir bons hàbits d’aprenentatge i realitzar un estudi eficaç, per a augmentar així l’èxit universitari de l’estudiantat de la UMH.

Pòster ajuda psicològica

Per a més informació escriu un correu electrònic a 

CONTACTE

UNITAT D’ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC

Edifici El Clot del Campus d’Elx

*Provisionalment el servici es desenvoluparà en l’Edifici *Altamira del Campus d’Elx

Av. de la Universitat s/n 03202 Elx (Alacant)

Correu electrònic: