Empreses conveniades

La UMH, mitjançant el Vicerectorat d’Inclusió, Sostenibilitat i Esports, i l’Oficina de Campus Saludables i Esports en concret, amb l’objectiu de facilitar la realització d’activitats a qualsevol àmbit de l’esport i de l’oci saludable, ha establert diversos acords de col·laboració amb empreses relacionades amb el sector dels esports i activitats a fi d’oferir a la comunitat universitària una oferta variada amb aplicació de descomptes.

A continuació facilitem les empreses amb conveni i l’oferta:

Tenis Concept