Programa de Musculació i Cardio PMC

INSCRIPCIONS TRIMESTRE OCTUBRE-DESEMBRE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informem que està obert el període d’inscripcions per al PMC de l’trimestre octubre – desembre, que començarà el proper 5 d’octubre. Recordem que per als nous usuaris cal omplir el formulari situat a la part inferior de la pàgina per optar a la plaça. Els antics usuaris que sol·licitessin el reemborsament de l’trimestre afectat pel COVID han d’indicar la seva continuació i abonament.

S’han establert protocols d’inscripció, ús i higiene per dur a terme les sessions, maximitzant les mesures de seguretat amb l’objectiu d’oferir un servei d’entrenament segur i de qualitat. És obligatòria la seva lectura i acceptació de l’acompliment per al desenvolupament de les sessions.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

El programa de musculació i cardio, més conegut com “PMC” és un servei d’entrenament que busca millorar la qualitat de vida i el benestar dels seus usuaris utilitzant com a mitjà per aconseguir-ho la pràctica d’activitat física.

En aquest programa rebrà una atenció individualitzada, és a dir, els monitors planificaran les sessions atenent a les seves necessitats i possibilitats de pràctica, tenint en compte els seus objectius i interessos de cara a l’entrenament.

El programa es troba ubicat al complex de formació esportiva “el Clot”, ubicat dins de les instal·lacions de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

El programa inclou dins del seu funcionament:

PMC: Programa d’entrenament que té una durada trimestral (inclou la planificació d’entrenament i la supervisió d’un monitor).
VCF: La valoració de condició física inclou un conjunt de proves que es realitza a l’inici de l’activitat, per després fer un seguiment d’una per trimestre. Té per objectiu determinar els canvis que es produeixen en l’usuari a causa del seu procés d’entrenament i amb això poder ajustar les càrregues de treball durant les sessions. El pagament de la VCF és obligatori per participar en el programa, aquest pagament té una validesa anual i és un servei que s’esgota amb la prestació, pel que no és retornable un cop s’ha realitzat.
Períodes del PMC:

1r trimestre: 1 octubre-31 desembre
2 ○ trimestre: 1 gener – 31 març
3r trimestre: 1 abril – 30 juny
PMC estiu: mesos de juliol i setembre
Durant el curs 2016-2017 el PMC disposarà dels torns i horaris de funcionament:

Torns de 3 dies d’entrenament a la setmana:
Dilluns, dimecres i divendres de (08: 00-09: 00) (09: 30-10: 30) (15: 30-16: 30) (17: 00-18: 00) (19: 00-20: 00 ) (20: 30-21: 30)
Torns de 2 dies d’entrenament a la setmana:
Dimarts i dijous de (08: 00-09: 00) (09: 30-10: 30) (15: 30-16: 30) (19: 30-20: 30) (20: 30-21: 30)
Els dies en què la sala tingui un horari diferent de l’habitual (festius, períodes de vacances, etc.) els torns que es trobin dins l’horari d’obertura de la sala es mantindran. Els usuaris dels torns que no inclou l’horari d’obertura podran assistir a torns diferents a l’habitual per no perdre la sessió.

Els preus tant del PMC com de la VCF són els següents:

PMC 3 sessions: 96 € Personal no UMH; 72 € UMH Extensa; 48 € Personal UMH.

PMC 2 sessions: 72 € Personal no UMH; 54 € UMH Extensa; 36 € Personal UMH.

PMC Estiu 3 sessions: 32 € Personal no UMH; 24 € UMH Extensa; 20 € Personal UMH.

PMC Estiu 2 sessions: 24 € Personal no UMH; 18 € UMH Extensa; 12 € Personal UMH.

VCF: 100 € Personal no UMH; 75 € UMH Extensa; 50 € Personal UMH.

Fes clic aquí per conèixer que fa a la Targeta UMH Extensa.

Fes clic aquí per conèixer que fa a la Targeta UMH Solidària.

La realització dels pagaments es farà efectiva en els primers 10 dies previs al trimestre, i es realitzarà la confirmació d’estar inscrit per part del coordinador del programa. La no realització del pagament en el temps establert significarà la no acceptació de l’activitat per l’usuari.

A continuació es detallen els passos a seguir per generar realitzar la inscripció:

1r.- Ompli la informació del qüestionari baix especificat. No oblidi assenyalar les hores i dies preferits.

2º.- Una vegada enviat el qüestionari ens posarem en contacte per correu electrònic amb vostè per confirmar la plaça sol·licitada, i s’indicarà el procediment per al pagament.

QÜESTIONARI D’INSCRIPCIÓ: (Un cop estigui completat esperi a rebre la contestació del coordinador amb la confirmació del torn i horari seleccionats.)

  Formulario de inscripción en el Programa de Musculación y Cardio PMC:
  (*) Campos requeridos
  Nombre (*):
  Apellidos (*):
  Fecha de Nacimiento (*):
  DNI/NIF/NIE (00000000A) (*):
  Sexo (*): HombreMujer
  Correo electrónico (*):
  Teléfono (*):
  Peso y Altura (00kg-00.00m) (*):
  Tarifa (*):
  Colectivo (*):
  Días y Horario elegidos (ver grupos abiertos arriba) (*):
  ¿Algún médico le ha dicho que padece una enfermedad cardíaca y que sólo debe practicar actividades físicas recomendadas por un médico?:
  ¿Tiene dolor en el pecho cuando practica alguna actividad física?:
  En el último mes, ¿ha tenido dolor en el pecho cuando no estaba practicando actividades físicas?:
  ¿Pierde el equilibrio por mareos, o ha perdido alguna vez el conocimiento?:
  ¿Tiene algún problema en huesos o articulaciones que se pueda agravar con un cambio de la actividad física?:
  ¿Está tomando medicamentos recetados por el médico (p. ej., diuréticos) para la tensión arterial o el corazón?:
  ¿Sabe de cualquier otra razón por la que no debería practicar una actividad física?: