Universitària Poble Científic

6 cases independents, al campus d’Elx, al costat del nou edifici Arenals i al costat de les instal·lacions esportives del Clot.

Funcionen en règim de casa compartida, amb zona comuna de cuina i sala d’estar, i habitacions d’ús compartit amb bany inclòs.

Hi ha en total 24 habitacions disponibles: 8 dobles, 2 per a persones amb mobilitat reduïda, i 14 individuals.

Protocol d’ús:

Important durant període COVID:

Es fa obligatori per fer la reserva de presentar el resultat negatiu de el test PCR per part de totes les persones que vagin a habitar al Poble Científic, en un període de 7 dies previ a l’inici de l’estada.

Obligacions dels usuaris:

Mantenir en bon estat de l’immoble i dels estris de la casa segons es detalla en l’inventari.
Respectar la resta de persones que es trobi allotjades al recinte.
Està prohibida l’entrada de persones alienes al contracte de residència.
Guardar les normes de decòrum i de convivència, i s’estableixen hores de silenci des de les 22h fins a les 8h.
Mantenir l’estada, parament, mobles i electrodomèstics nets i en un correcte ús fins a la seva sortida i deixar ordenada la roba de casa, per a la seva neteja per part del servei de manteniment.
Deixar lliure de menjar i restes d’alimentació l’estada abans de la sortida.
Complir les normes que reglamentàriament s’estableixin.
Es prohibeix l’entrada d’animals de companyia.
Tarifes per habitació: 360 € / Mes, 135 € / Setmana 27 € / Dia (+ 10% IVA)

Conexiò a la red Wifi UMH

Informació útil

  Formulario de solicitud de reserva de habitación:
  (*) Campos requeridos
  Nombre (*):
  Apellidos/Departamento UMH/Servicio UMH (*):
  Vinculación de quien reserva con la Universidad (*):
  DNI/NIE /CIF de la persona o entidad para la facturación (*):
  Dirección para la facturación (*):
  Persona responsable de la UMH (*):
  Correo electrónico responsable UMH(*):
  Teléfono responsable de la UMH (*):
  Num. de inquilinos (niños/adultos) (*):
  Inquilino principal o al cargo del grupo (*):
  DNI/NIE /CIF del inquilino principal (*):
  Teléfono del inquilino principal (*):
  Num. de habitaciones individuales solicitadas:
  Num. de habitaciones dobles solicitadas:
  Num. de habitaciones para personas con movilidad reducida solicitadas:
  Fecha de entrada (*):
  Fecha de salida (*):
  Modo de pago (*):
  Motivo de la visita o estancia: