Coneix-nos

Aquesta unitat s’encarrega de gestionar l’activitat a les instal · lacions esportives de la universitat, així com la projecció esportiva de la comunitat universitària, tant en el pla intern, com en l’àmbit exterior, en la seva relació amb altres institucions, entitats, col · lectius socials i universitats.

En aquesta pàgina web es podrà obtenir informació sobre les activitats esportives que s’ofereixen tant a la comunitat universitària com a la societat en general. També es podrà conèixer que fa als equips universitaris i les competicions, tant internes com interuniversitàries.

Els nostres usuaris podran accedir a l’ús de les instal · lacions i als procediments de reserva, així com a altres serveis, com l’expedició de certificats, compra de roba esportiva, l’expedició de la targeta esportiva TDU, demanda de cursos formatius i d’oci, etc.

Tots els anuncis els trobaràs a la secció de novetats i notícies d’última hora. que es publiquen en aquesta web.

Estem a l’Edifici El Clot, Av de la Universitat s / n 03202, Elx. Les nostres extensions: 96 522 21 20/96 522 25 56.

Horari d’atenció al públic: 9 a 14 h de dilluns a divendres.

El Correu electrònic:

Altres correus electrònics i webs d’informació:

Per tot el relatiu a les competicions internes UMH: http://universite.umh.es/competicionesdeportivas/

Per a tot el relatiu a les competicions externes i equips UMH: http://universite.umh.es/cadu/

Per a tot el relatiu a les activitats multidisciplinaris i gimnàs: https://deportes.umh.es/cursos/actividades-multidisciplinares/

Per que fa als cursos de pàdel: https://deportes.umh.es/cursos/escuelas-deportivas/escuela-de-padel/

 • La nostra missió es promoure i facilitar l’accés a una activitat esportiva sana i participativa al col · lectiu de la UMH i també a la resta de la societat, mitjançant els següents processos:
 • Competicions universitàries internes i interuniversitàries.
 • Promoció d’activitats multidisciplinars, programes dirigits d’activitat física i escoles esportives.
 • Cursos de formació esportiva com a crèdits de lliure elecció curricular i per al desenvolupament formatiu de la societat en general.
 • Pràctica individual o col · lectiva en les diferents instal · lacions esportives.

Els nostres compromisos de qualitat:

 • Atendre i contestar totes les sol · licituds en un termini de 48 h.
 • Oferir totes les nostres activitats i escoles esportives d’octubre a juliol.
 • Dotar de l’equipament necessari per a la pràctica esportiva a tots els equips i esportistes.
 • Expedir tots els certificats dels cursos de formació i activitats de competició en un termini de 15 dies.
 • Obrir les instal · lacions esportives en virtut del calendari oficial publicat a la nostra pàgina web.
 • Oferir activitats físiques diferents amb monitor mensualment.
 • Participar almenys en el 90% de les competicions interuniversitàries oficials que s’organitzin.
 • Admetre el 100% de les peticions universitàries en competicions internes, presentades en els terminis establerts.