Competicions Internes y TR

El Torneig Rector és la competició que disputa la comunitat de la Universitat Miguel Hernández. Es desenvolupa al llarg del curs acadèmic en modalitats esportives individuals i d’equip.

Podran prendre part, tots aquells que acrediten ser alumnes de la Universitat Miguel Hernández, ja sigui de llicenciatura o de qualsevol dels cicles de Grau, Màster i Doctorat dels títols que s’imparteixen en la UMH, així com tot el personal PDI i PAS pertanyent a la Universitat d’Elx.

Informació

A la pàgina de l’Oficina d’Esports apareixerà tota la informació de la competició: reglaments, calendaris, classificacions, etc.

Serà condició necessària per a l’organització de la competició la inscripció d’un mínim de quatre equips per modalitat esportiva, i en el cas d’esports individuals un mínim de 4 persones per modalitat.

Mitjançant correu electrònic s’informarà als participants de la competició les possibles modificacions imprevistes de la competició.

Qualsevol dubte sobre la competició es resoldrà mitjançant correu electrònic

 Inscripcion

La inscripció té un cost de 10 € per equip (futbol 7 i f. Sala). Si el teu equip està inscrit en futbol 7 i futbol sala has de pagar 10 € per cada modalitat.

Mitjançant aquest enllaç https://universite.umh.es/recibos/default.asp es realitza el pagament de la inscripció.

-Tipo < Actividades deportivas y cursos

-Subtipo < Trofeo Rector equipos

 Normativa

Formulari: