Competicions Internes y TR

El Torneig Rector és la competició que disputa la comunitat de la Universitat Miguel Hernández. Es desenvolupa al llarg del curs acadèmic en modalitats esportives individuals i d’equip.

Podran prendre part, tots aquells que acrediten ser alumnes de la Universitat Miguel Hernández, ja sigui de llicenciatura o de qualsevol dels cicles de Grau, Màster i Doctorat dels títols que s’imparteixen en la UMH, així com tot el personal PDI i PAS pertanyent a la Universitat d’Elx.

Informació

A la pàgina de l’Oficina d’Esports apareixerà tota la informació de la competició: reglaments, calendaris, classificacions, etc.

Serà condició necessària per a l’organització de la competició la inscripció d’un mínim de quatre equips per modalitat esportiva, i en el cas d’esports individuals un mínim de 4 persones per modalitat.

Mitjançant correu electrònic s’informarà als participants de la competició les possibles modificacions imprevistes de la competició.

Qualsevol dubte sobre la competició es resoldrà mitjançant correu electrònic deportes@umh.es

 Inscripcion

La inscripció té un cost de 10 € per equip (futbol 7 i f. Sala). Si el teu equip està inscrit en futbol 7 i futbol sala has de pagar 10 € per cada modalitat.

Mitjançant aquest enllaç https://universite.umh.es/recibos/default.asp es realitza el pagament de la inscripció.

-Tipo < Actividades deportivas y cursos

-Subtipo < Trofeo Rector equipos

 Normativa

Formulari: