Fundació Trinidad Alfonso

Resolució de 30 d’octubre de 2018, del Rectorat, per la qual es convoquen les bases de la convocatòria del Programa de premis Fundació Trinidad Alfonso per a estudiants esportistes d’aquesta universitat – Publicació DOGV

15 març 2019