Fundació Trinidad Alfonso

Resolució de 5 d’octubre, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca el Programa de premis Fundació Trinidad Alfonso per a estudiants esportistes de la UMH (DOGV núm. 8152, de 19 d’octubre de 2017).

Resolución de 5 de octubre, de la UMH, por la que se convoca el Programa de premios Fundación Trinidad Alfonso para estudiantes deportistas de la Universidad Miguel Hernández.

6 juliol 2018