Escola d’Estiu i Aula Junior

ESCOLA D’ESTIU – AULA JUNIOR 

XIX Edició-2021

El Vicerectorat d’Inclusió, Sostenibilitat i Esports posa en marxa l’Escola d’Estiu i l’Aula Junior UMH en la seua XIX edició.

LLOC DE REALITZACIÓ

Es durà a terme en els Campus d’Elx, Sant Joan i Oriola, utilitzant les infraestructures que la Universitat ofereix a cada campus per a xiquets amb edats compreses entre

 • 4 i 11 anys per a l’Escola d’Estiu (s’establiran diferents grups en funció de l’edat i nombre de xiquets inscrits)
 • 12 i 14 anys per a l’Aula Junior.

En tots els casos, les edats hauran de complir-se fins al 31 de desembre de 2021, inclòs.

El Campus d’Elx comptarà amb la possibilitat de gaudir de la piscina situada dins del recinte universitari amb la supervisió de socorristes contractats per a aquesta tasca. L’edat mínima per accedir serà de 5 anys sabent nadar autònomament.

FUNCIONAMENT
L’Escola d’Estiu i l’Aula Junior romandran obertes des del 28 de juny fins al 31 de juliol en els campus d’Elx, Oriola i Sant Joan.

Al setembre, l’Escola d’Estiu i Aula Júnior estaran operatives des del dia 1 al 7, (provisionalment, fins a la confirmació, per part de la Conselleria d’Educació, de la data d’inici del nou curs escolar.

L’horari serà, amb caràcter general, de dilluns a divendres de 8:30 a 15:45 hores. L’horari excepcional de 8:00-08:30 tindrà un cost addicional a l’import de la matrícula. No hi haurà atenció extra a partir de les 15:45 hores.

L’oferta de Servei de Menjador queda supeditada a la normativa emesa per les autoritats competents i la UMH, vigent durant el període de funcionament de les nostres Escoles. En cas de poder oferir aquest Servei, l’horari de menjador serà de 12:30 a 14:30. Aquells xiquets que no utilitzen aquesta opció, es quedaran a l’aula amb els monitors fins a ser recollits pels seus tutors.

Totes dues escoles estaran obertes, exclusivament, a la Comunitat Universitària amb el següent criteri d’inscripció:

 1. Personal de la UMH
 2. Estudiants

Places ofertades en 2021:

 • Elx:

o Escola d’estiu: 150

o Aula Junior: 50

 • Sant Joan d’Alacant:

o Escola d’estiu: 40

o Aula Junior: 20

 • Oriola: 50

L’assistència de diversos germans a l’Escola d’Estiu suposarà una reducció en les tarifes, excepte en els casos en què pertanyen als col·lectius Família Nombrosa o Família Monoparental, als que qui ja se’ls aplica el descompte corresponent a aquests col·lectius. Aquesta reducció es podrà aplicar també entre l’Escola d’Estiu i l’Aula Junior UMH.

Pel que fa a el protocol de seguretat COVID-19, a l’Escola d’Estiu s’incorporen les següents mesures:

 • Es redueixen les places ofertades per mantenir els aforaments establerts per les autoritats en la matèria.
 • S’implementen les mesures de distància de seguretat, ús de gel hidroalcohólico i mascaretes en tots els nens i nenes majors de 6 anys.
 • Es prioritzen les activitats a l’aire lliure i en espais oberts.

S’incorporaran totes les directrius dictades des del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

El protocol de mesures preventives COVID-19 es podrà consultar detalladament al blog de l’Escola d’Estiu i Aula Júnior en dates pròximes a l’obertura de les nostres Escoles per adaptar-lo a les últimes instruccions rebudes i la seva publicació serà comunicada a tots els usuaris.

PERÍODES I PROCESSOS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ:

 • PREINSCRIPCIÓ: del 13 al 20 d’abril de 2021.
 • PERÍODE DE MATRICULACIÓ: del 3 al 12 de maig. A l’acabar (En finalitzar) aquest període, els pagaments (hauran d’estar formalitzats) s’han de formalitzar. En cas contrari, la plaça quedarà vacant.

A les dades de preinscripció i a el rebut, que s’ha d’abonar per cada xiquet o xiqueta que es vol preinscriure en aquestes activitats, s’accedirà des d’aquest enllaç, que estarà operatiu a partir del 13 d’abril. En la preinscripció s’emplenaran totes les dades requerides, incloent-hi si el xiquet o xiqueta pertanyen a algun dels col·lectius que donen lloc a descomptes i que es detallen en l’apartat DESCOMPTES ADDICIONALS APLICABLES EXCLUSIVAMENT PER L’OFICINA DE CAMPUS SALUDABLES I ESPORTS.

Cal assenyalar que els que qui pertanyen a més d’un d’aquests col·lectius, hauran de triar i marcar només un d’ells, ja que, léfecte de tarifa, són condicions excloents. En qualsevol cas, abans de finalitzar el termini de preinscripció, s’ha d’aportar la documentació justificativa a l’Oficina de Campus Saludables i Esports, remetent-la per correu electrònic a escuelaverano@umh.es, per a vincular el tutor a la tarifa correcta en la matrícula (fase posterior) i obtindre el descompte corresponent.

IMPORTANT: Cal tenir (tindre) en compte que alguns navegadors bloquegen, per seguretat, els elements emergents. Durant el procés de preinscripció, després de punxar “Descarregar el rebut”, ha de visualitzar-se un arxiu .pdf que mostra el rebut. Si no ha ocorregut així, cal punxar en la part final dreta de la barra d’direccions, i desbloquejar arxius emergents, per a poder imprimir el rebut.

Una vegada finalitzats els terminis de preinscripció, seguint els criteris especificats anteriorment, es remetrà un correu electrònic al tutor que haja obtingut la plaça per al xiquet o la xiqueta en el qual s’inclourà l’enllaç personalitzat que li donarà accés, a partir del 3 de maig, a la formalització de la matrícula per a completar el procés.

A partir del 3 de maig, a través d’aquest enllaç personalitzat, es podran visualitzar les preinscripcions realitzades i accedir a el rebut de matrícula amb l’abonament finalitzarà el procés. En aquesta aplicació apareixeran totes les dades que ens vau facilitar en la fase de preinscripció referits als menors i a les característiques de cada matrícula.

A la mateixa pantalla es trobarà l’accés a el document d’autorització de la publicació de les fotos dels xiquets i xiquetes durant les activitats que realitzen a la EVAJ, i que s’haurà d’imprimir, signar i entregar als monitors el primer dia de l’Escola o l’Aula.

DESCOMPTES ADDICIONALS APLICABLES EXCLUSIVAMENT A L’OFICINA CAMPUS SALUDABLES I ESPORTS

 En el cas que el xiquet o la xiqueta pertanyen a un dels següents col·lectius, tindrà dret a l’descompte corresponent sobre la tarifa aplicable en el moment de la matrícula:

 • Família nombrosa (categoria general o especial) o
 • Família monoparental (categoria general o especial) o
 • Espai d’integració (xiquets amb discapacitat reconeguda superior al 33%)

Us recordem que, a l’efecte de la tarifa, els qui pertanyen a més d’un d’aquests col·lectius, hauran de triar només un d’ells, ja que són condicions excloents. En qualsevol cas, abans de finalitzar el termini de preinscripció, s’ha d’aportar la documentació justificativa a l’Oficina de Campus Saludables i Esports, remetent-la per correu electrònic a escuelaverano@umh.es, per a vincular al tutor a la tarifa corresponent en la matrícula (fase posterior) i obtindre el descompte que s’indica en aquest apartat.

 • Obtindran un descompte del 25% sobre la tarifa aplicable en la matrícula:
  • els xiquets que pertanyen a la categoria general de família nombrosa o monoparental.
 • Obtindran un descompte del 45% sobre la tarifa aplicable en la matrícula:
  • els xiquets que pertanyen a la categoria especial de família nombrosa o
  • o monoparental i
  • els xiquets amb discapacitat major del 33%.

 És molt important que abans de confirmar el pagament es verifique que l’import és el correcte i el que correspon.

DEVOLUCIONS

 De les matrícules anullades abans de 15 dies de l’inici de l la EVAJ es retornarà el 50% de l’import total.

 • Només es retornarà l’import de la preinscripció de 30 € en el cas que, una vegada finalitzat el període de preinscripció, el sol·licitant quede exclòs per falta de vacants.
 • Les devolucions que resulten autoritzades es gestionaran a partir de l’última quinzena de setembre.

TARIFES

TARIFES JUNY, JULIOL I SETMANA DE SETEMBRE 2021
Personal i Estudiants UMH
Paquet complet

(5 semanas 28-06 a 31-07)

1 germà 165€
2n germà i successius 132€
Per setmanes

(També al setembre)

1 germà 53€
2n germà i successius 42,4€
Atenció extra

8:00-8:30 h./día

4€
Atenció extra8:00-8:30h

(Paquet complet)

20€

INFORMACIÓ SOBRE EL MENJADOR

L’existència o no del Servei de Menjador per a la EVAJ d’aquest any estarà supeditada a la normativa vigent en aquest període, establida per les autoritats i la UMH, per a la situació en en la qual ens trobem a l’inici de l’funcionament de les nostres escoles. En el cas que puguem oferir-ho, serà gestionat directament per les cafeteries dels nostres campus d’Elx, Oriola i Sant Joan.

Durant la seua assistència al menjador, els xiquets i xiquetes estaran en tot moment atesos i acompanyats pels monitors de l’Escola d’Estiu i l’Aula Junior.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Des d’aquest ENLLAÇ podreu accedir, més endavant, al blog específic de la EVAJ i consultar tota la informació referent a la programació i activitats tant de l’Escola d’Estiu com l’Aula Junior, en els diferents campus. S’anirà actualitzant des del començament de les nostres Escoles per a mantindre-us informats de tot el que organitzem per als vostres fills.

IMPORTANT: La Universitat Miguel Hernández no es fa responsable de la pèrdua o trencament d’objectes dels materials que els xiquets porten a l’Escola (ulleres, mòbils, polseres, etc.)

Contacte i atenció al públic (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores):
Alicia Guridi Alcocer
Oficina de Campus Saludables i Esports- Edifici El Clot
Av. De la Universitat, s/n – 03202 Elx
Telèfon: 96 522 2699
e-mail: escuelaverano@umh.es

ORGANITZA L’ESCOLA D’ESTIU I AULA JUNIOR
Vicerectorat d’Inclusió, Sostenibilitat i Esports

DIRECTORA DE L’ESCOLA D’ESTIU I AULA JUNIOR
Prof. Cordelia Estévez Casellas.
Tel: 965 91 94 72
Mòbil: 669.385.004
Correu electrònic: c.estevez@umh.es