Residència Universitària Poble Científic

fotos 15 de julio de 2015 018 fotos 15 de julio de 2015 019  fotos 15 de julio de 2015 021

6 cases independents, al campus d’Elx, al costat del nou edifici Arenals i al costat de les instal·lacions esportives del Clot.

Funcionen en règim de casa compartida, amb zona comuna de cuina i sala d’estar, i habitacions independents amb bany inclòs.

Hi ha en total 24 habitacions disponibles: 8 dobles, 2 per a discapacitats, i 14 individuals.

Protocol d’ús:

Obligacions dels usuaris:

Mantenir en bon estat de l’immoble i dels estris de la casa segons es detalla en l’inventari.
Respectar la resta de persones que es trobi allotjades al recinte.
Està prohibida l’entrada de persones alienes al contracte de residència.
Guardar les normes de decòrum i de convivència, i s’estableixen hores de silenci des de les 22h fins a les 8h.
Mantenir l’estada, parament, mobles i electrodomèstics nets i en un correcte ús fins a la seva sortida i deixar ordenada la roba de casa, per a la seva neteja per part del servei de manteniment.
Deixar lliure de menjar i restes d’alimentació l’estada abans de la sortida.
Complir les normes que reglamentàriament s’estableixin.
Es prohibeix l’entrada d’animals de companyia.
Tarifes per habitació: 360 € / Mes, 135 € / Setmana 27 € / Dia (+ 10% IVA)

Conexiò a la red Wifi UMH

Informaciò habitacions

Formulario de solicitud de reserva de habitación
Nombre y Apellidos/Departamento UMH/Servicio UMH
Vinculación de quien reserva con la Universidad
DNI/NIE /CIF de la persona o entidad para la facturación
Dirección para la facturación
Persona responsable de la UMH
Correo electrónico responsable UMH
Teléfono responsable UMH
Num. de inquilinos (niños/adultos)
Inquilino principal o al cargo del grupo
DNI/NIE /CIF del inquilino principal
Teléfono del inquilino principal
Num. de habitaciones individuales solicitadas
Num. de habitaciones dobles solicitadas
Num. de habitaciones para discapacitados solicitadas
Fecha de entrada (dd/mm/aaaa)
Fecha de salida (dd/mm/aaaa)
Motivo de la visita o estancia
Modo de pago

10 gener 2018