Cursos de Perfeccionament

Presentació dels Cursos de Perfeccionament

Pla de Cursos de Perfeccionament orientat al desenvolupament d’habilitats complementàries i el lliurament de coneixements necessaris per a una formació integral dels alumnes del Grau en Ciències de l’Activitat Física, basat en les demandes del medi laboral en el qual ens trobem.

Busquem crear professionals polivalents, fomentant el desenvolupament en diversos àmbits de l’activitat física, lliurant una formació complementària que els permeti desenvolupar-se en l’àrea del fitness.

Estan dirigits als alumnes del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, els alumnes del grau en Fisioteràpia, i qualsevol persona relacionada amb l’àmbit esportiu
• Lloc de realització: ◦Centro de Formació Esportiva del Clot
◦Pabellón Esportiu Universitat Miguel Hernández d’Elx

• Durada: ◦20 Hores de teoria
◦30 Hores de pràctiques

• Preu: ◦UMH / UA 100 €
◦Extensa 150 €
◦Externos UMH 200 €

• Crèdits: ◦2 Crèdits de competències transversals

Punxa cada un d’ells per conèixer el pla d’estudis, docents, i les instal·lacions:

actividad-fisica-al                    actividades-dirigidas

pilates                    ciclo-indoor

monitor-musculacion

curso

http://www.umh.es/contenido/PAS/:tit_fpo_8171/datos_es.HTML

25 abril 2017